(65) 62210605 nykcg@singnet.com.sg
Home 9 属会团体
发起会馆:
客属团体:    
 • 茶阳(大埔)励志社
 • 武吉班让客属公会
 • 嘉应五属公会
 • 新加坡客属张氏公会
 • 新加坡客属黄氏公会
 • 新加坡茶阳何氏公会
 • 客属刘氏公会           
 • 客属宝树谢氏公会
 • 星马客属廖氏公会
 • 客属林氏公会
 • 嘉侨同乡会
 • 河婆集团
 • 梅蕉平同乡会
 • 南洋五华同乡总会         
 • 兴宁同乡会
 • 新加坡杨氏公会
 • 新加坡延陵客属吴氏公会
 • 河源同乡会(新加坡)
 • 新加坡客家李氏公会